สนทนาธรรมกับอาจารย์ สุจิตรา อ่อนค้อม

ฟังเรื่องราวของ รศ.ดร. สุจิตรา อ่อนค้อม

สนทนาธรรมกับอาจารย์ สุจิตรา อ่อนค้อม ในการปฏิบัติธรรมของท่าน จุดมุ่งหมายของท่านคือโสดาบัน ซึ่งวิธีการของท่าน ท่านได้ทำอย่างไรบ้าง...

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น