สถานปฏิบัติธรรม วัดพระธาตุผาแก้ว

สถานปฏิบัติธรรม วัดพระธาตุผาแก้ว ภายในอาณาเขตของวัด สัมผัสถึงความรู้สึกสงบ เหมาะแก่การมาปฏิบัติธรรม วัดพระธาตุเขาแก้ว หรือชื่อเดิมว่าวัดผาซ่อนแก้ว ตั้งอยู่บนเนินเขาลูกหนึ่งบนเชิงหน้าผาของภูเขาที่ชื่อว่า หน้าผาซ่อนแก้ว มีภูมิทัศน์สวยงาม เงียบสงบ ภายในวัดเป็นแหล่งเรียนรู้และปฏิบัติธรรมะ แก่พุทธศาสนิกชนที่สนใจด้วยการสอนหลักสติปัฐฐาน 4 เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น