ชีวิตที่ดีต้องมีเป้าหมาย

อะไรคือความหมายของการมีชีวิตที่ดี บางทีก็เป็นเรื่องที่ยากจะนิยาม ในพุทธศาสนา เรามีวิธีนิยามชีวิตที่ดีอยู่อย่างหนึ่ง นั่นก็คือการกำหนดเป้าหมายที่ดีให้กับชีวิต เมื่อชีวิตบรรลุถึงเป้าหมายที่ดีนั้นได้แล้ว ก็เท่ากับว่าคนคนหนึ่งได้บรรลุถึง ชีวิตที่ดีแล้ว
อะไรคือเป้าหมายของ ชีวิตที่ดีเพื่อที่จะมีชีวิตที่ดีตามแนวพุทธ พระพุทธเจ้าตรัสว่า ชีวิตที่ดีต้องมีเป้าหมายอย่างน้อย 3 ระดับด้วยกันคือ
  1. เป้าหมายของชีวิตที่ดีในปัจจุบัน (ระดับที่เห็นได้ด้วยตา)
  2. เป้าหมายของชีวิตที่ดีในอนาคต (ระดับเลยตาเห็น)
  3. เป้าหมายของชีวิตที่ดีในชั้นสูงสุด (ระดับการมีชีวิตสมบูรณ์)
อ่านเพิ่มเติม ความหมายของการมีชีวิตที่ดี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น