บ้านพุฒมณฑา บ้านแห่งการเรียนรู้ปฏิบัติธรรม

บ้านพุฒมณฑา บ้านแห่งการเรียนแนวคิดของบ้านพุฒมณฑา

บ้านพุฒมณฑา แห่งนี้สร้างขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เป็น “บ้านแห่งการเรียนรู้” โดยมุ่งเน้นไปที่กลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ได้ศึกษาหลักธรรมคำสอนของพุทธศาสนา และฝึกปฏิบัติธรรม อันจะเป็นการร่วมเผยแผ่และทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป นอกจากนั้นยังตั้งใจให้เป็นสถานที่เพิ่มพูนความรู้เรื่องธรรมะให้แก่ผู้ที่เคยปฏิบัติธรรมมาแล้วให้พัฒนาสมาธิ ฝึกจิตให้ก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น ด้วยแนวคิด “บ้านแห่งการเรียนรู้” จึงทำให้บ้านพุฒมณฑาตระหนักว่าการเรียนรู้คือการเดินทางที่ไม่มีวันจบสิ้น เพราะฉะนั้นตราบใดที่ธรรมะยังเป็นเรื่องจำเป็นของชีวิต การเรียนรู้และฝึกปฏิบัติธรรมก็ย่อมเป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้อยู่ตลอดไปเพื่อให้ชีวิตสมบูรณ์และเปี่ยมไปด้วยจิตที่สะอาด บริสุทธิ์ และถึงพร้อมด้วยสมาธิ สติ ปัญญา

นอกจากนี้บ้านพุฒมณฑา ยินดีต้อนรับเปิดให้คณะบุคคลต่างๆ มาใช้สถานที่จัดอบรม ประชุม สัมมนา หรือกิจกรรมสร้างสรรค์ นอกเหนือจากปฏิบัติธรรม
บ้านพุฒมณฑา | ที่อยู่ บ้านพุฒมณฑา ภูริพิมาน ตำบล ปากช่อง อำเภอ ปากช่อง จังหวัด นครราชสีมา ๓๐๑๓๐
โทร. ๐๘๗-๙๐๙-๘๒๗๗
Facebook : http://www.facebook.com/baanpootmontha

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น