สุข

สุขสุขในอัตภาพร่างกายเป็นความสุขทางโลก สุขชั่วขณะหนึ่งแล้วก็ปรวนแปรไปเหมือนข้าวสุข พอข้ามวันก็เหม็นบูด

ส่วนสุขทางธรรมนั้น สุขเหมือนดาวบนท้องฟ้าเป็นสุขที่สว่างไสวตลอดกาลนาน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น