เซนทำให้เรามีสติ


คนจำนวนมาก เมื่อเห็นอะไรก็อดใช้ประสบการณ์เดิมมาตีความสิ่งที่เห็นไม่ได้นั่นเป็นเหตุให้เราหลุดจาก ปัจจุบันขณะ เข้าสู่โลกของความคิด ซึ่งหากไม่เป็นความคิดอิงอดีต ก็อิงอนาคต เราจึงพลาดจากปัจจุบันขณะไปอย่างสิ้นเชิง
  • แก่นของเซน คือ ปัจจุบันขณะ
  • แก่นของเซน ไม่เน้นการคิด แต่เน้นการตื่น
  • แก่นของเซน ไม่เน้นการ รู้ แต่เน้นการ รู้สึก สดๆ เฉพาะหน
  • แก่นของเซน เน้นสิ่งที่อยู่ ตรงหน้า ไม่ใช่สิ่งที่ถูกซ่อนไว้ในวันวาน หรือวันพรุ่งนี้
  • แก่นของเซน ไม่เน้นหัวสมอง หากแต่เน้น หัวใจ
เซน ทำให้เรามีสติ อยู่กับปัจจุบันได้ตลอดทุกๆ เวลานาที

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น