ยกระดับชีวิต


การเกิดมาเป็นมนุษย์นี้ถือว่าเป็นการเกิดที่ประเสริฐที่สุดแล้วเมื่อเกิดมาแล้ว ทำอย่างไรจึงจะทำให้ชีวิตเรานั้นมีอายุ วรรณะ สุขะ พละ คืออายุมั่นขวัญยืนร่างกายแข็งแรงสืบต่อไปได้ ซึ่งเป็นสาระสำคัญของมนุษย์ที่เราควรจะต้องรู้ และดำเนินชีวิตให้อยู่รอดปลอดภัยได้

พระเทพภาวนาวิกรม
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตร กรุงเทพมหานคร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น