ปฏิบัติบูชาช่วงเข้าพรรษา


ข้อปฏิบัติในวันเข้าพรรษา ในช่วงก่อนเข้าพรรษา พระพุทธองค์ได้บอกกับภิกษุทั้งหลายให้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติมากยิ่งกว่าประมาณ คือให้เข้มข้นขึ้นกว่าประมาณด้วยการเดินจงกลมสลับกับการนั่งสมาธิ ตั้งแต่หลังฉันไปจนกระทั่งยามแรกของราตรี ยามสองนอน ยามสามตื่น ตื่นมาแล้วก็เดินจงกลมสลับกับนั่งสมาธิมาจนกระทั่งเช้า

พวกเราชาวพุทธทั้งหลายอยากให้สมาทานการรักษาศีลห้าให้เป็นปกติ หรือใครสามารถรักษาอุโบสถ 8 ประการ ใครมีกำลังที่จะรักษาศีล5 ก็รักษา อุโบสถ 8 ประการก็ให้รักษา คุณธรรมของความเป็นโสดาบันแค่ศีล5 ก็เพียงพอแล้ว บวกกับความเลื่อมใสอย่างมุ่งมั่น ไม่หวั่นไหวในพระรัตนตรัย ขอให้มีความมั่นคงในพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราในคำสอนของพระองค์ และหมั่นพยายามทำสมาธิ ภาวนา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น