สมดุลย์ชีวิต


ชีวิตของคนเราประกอบด้วยร่างกาย และจิตใจเพราะฉะนั้นการดูแลเราต้องดูแลทั้งร่างกายและจิตใจ ให้อาหารก็ต้องให้ทั้งกายและใจ ถ้าแยกกายกับใจออกจากกัน ตัวกาย กายเฉยๆ ก็เรียกว่าศพ แต่ถ้าใจอย่างเดียวไม่มีกายตัวนั้นเป็นวิญญาณ แต่พอมารวมกันเป็นชีวิต

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น