ความพอดี

ความพอดี ดีได้ เพราะใจพอ คือไม่ก่อความดิ้นรน ด้วนตัณหา รู้จักพอ ยอมรับได้ ด้วยปัญญา คือคุณค่า รู้ว่าพอ ก็พอดี

พระครูใบฎีกาอำนาจ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น