เดินจงกรม

การเดินไปมาด้วยการมีสติระลึกรู้ให้ทันกับอาการเคลื่อนไหวของเท้า ภายในระยะทงเดินประมาณ 5-6 เมตร จนสุดทางเดินแล้วเดินกลับมา เรียกว่า การเดินจงกรม คือ เมื่อเดินอยู่ ให้มีสติตามละลึกรู้ว่า กำลังเดิน มิใช่การเดินเป็นวงกลม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น