สวดมนต์ภาวนารักษาโรคได้อย่างไร

โรคหรือความเจ็บป่วยเป็นเรื่องธรรมดาของทุกคน ดังบทสวดที่ว่า พยาธิธัมโมมหิ พยาธิง อะนะติโต แปลว่า เรามีความเจ็บป่วยเป็นธรรมดา จะล่วงพ้นความเจ็บป่วยไปไม่ได้

ฉะนั้น เวลาที่เจ็บป่วยหรือเป็นโรคร้ายแรง อย่าตกใจหรือกลัวตายให้คิดว่า เป็นเรื่องธรรมดา

ทุกชีวิตเมื่อเกิดมาแล้ว ต้องรับผลกรรมที่เราทำมา ต่อให้ทำบุญมากแค่ไหน ถ้าเคยทำกรรมกับเจ้ากรรมนายเวรไว้มาก

หากถึงเวลาที่เขามาทวง ทำอย่างไรก็หนีไม่พ้น
มันแย่ตรงที่ว่า เราเองก็จำไม่ได้ว่าทำกรรมอะไรไว้บ้างในอดีตที่ผ่านมา
เราเจ็บป่วยทุกข์ทรมาน เพราะเราเคยผิดศีลข้อหนึ่งทำร้ายชีวิตของคนอื่นให้ทุกข์ทรมาน เมื่อกรรมมีกำลังเต็มที่พร้อมให้ผล ประกอบกับเราเหินห่างจากบุญไปนานๆ เมื่อนั้นเราต้องทนทุกข์เจ็บป่วยอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน

แต่บุญกุศลที่เราเคยทำ จะช่วยให้ผ่อนหนักให้เป็นเบา

เมื่อกรรมให้ผล อย่าไปคิดอาฆาตพยาบาทจองเวรกัน

ให้สวดมนต์ภาวนา ทำใจให้สบาย เพราะขนาดตัวเราเองยังไม่ใช่ของเราเลย จะยึดเอาของคนอื่นมาเป็นของเราทำไม

ต้องเข้าใจว่า การสวดมนต์ภาวนาก็เพื่อให้จิตเป็นสมาธิ เป็นกุศลอยู่กับมนต์ที่สวด

เราสวดเพื่อให้จิตเป็นสงบเป็นสมาธิเกิดความสุข เมื่อจิตสงบย่อมเป็นการงดเว้นจากความชั่วโดยตรง สิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายย่อมอ่อนกำลังลงเป็นการเปิดช่องทางให้ความดีทั้งหลายได้เกิดขึ้น

เมื่อนั้น โรคและภัยทั้งหลายที่เกิดจากบาปกรรมย่อมหายไปเอง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น