เคล็ดลับ ขอ-เชื่อ-รับ ของเดอะซีเคร็ต

เดอะซีเคร็ต บอกว่า มนุษย์เปรียบเหมือนเสาส่งสัญญาณ เมื่อความคิดเกิดขึ้นจะมีคลื่นความถี่และแรงดึงดูดกระจายออกมา ความคิดที่มีพลังนั้นจะมีคลื่นความถี่ชัดเจนไม่ขาดหาย และมีพลังดึงดูดคลื่นความคิดที่มีความถี่ตรงกันเข้าหากัน โดยมีเคล็ดลับ 3 ข้อ
  1. การขอ คือการตั้งจิตอธิฐาน ประทับความปรารถนาไว้ในจิตใจของคุณอย่างแน่นอน มิใช่ขอจากจักรวาล
  2. การเชื่อ คือการสร้างศรัทธา เพราะเมื่อมีความศรัทธาเกิดขึ้นจะมีความมุ่งมั่น พอใจมานะพยายาม ซึ่งมาจากความเชื่อมั่นว่าคุณสามารถทำสิ่งนั้นให้สำเร็จด้วยตนเอง
  3. การรับ คือการสร้างภาพแห่งความรู้สึก ซึ่งเป็นส่วยที่ทำได้ยากที่สุึด เพราะคุณต้องใช่ สติ เป็นซีอีโอในการบริหารจัดการความคิดจิตใจของคุณไม่ให้เกิดความรู้สึกในทางลบ ไม่ว่าจะเป็น กลัว โกรธ เกลียด สงสัย เศร้าหมอง ฯลฯ ที่คอยรบกวนจิตใจของคุณเป็นบวกไม่ครบร้อยเปอร์เซ็นต์สักที ซึ่งการฝึกเจริญสติตามหลักพระพุทธศาสนาเป็นสิ่งเดียวที่ทำให้ซีอีโอประจำตัวคุณทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ
ทันตแพทย์สม สุจีรา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น