ความสำเร็จ

  1. การเอาจิตไปจับที่ความสำเร็จเพียงอย่างเดียว โดยละเลยเหตุปัจจัยแห่งความสำเร็จเป็นเรื่องอันตราย
  2. สติคือปัจจัยหลักที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ
  3. ค้นหาความถนัดของตัวเองให้พบ แล้วเติมวิริยะ (ความพากเพียร) จิตตะ (การเอาใจใส่) วิมังสา (การพินิจพิเคราะห์ ใช้เหตุและผลพิจารณา) เข้าไปก็จะพบความสำเร็จได้โดยง่าย
Secret Box

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น