วิธีสังเกตุอิริยาบถแบบง่ายๆ

วิธีสังเกตุอิริยาบถ
  • เมื่อยืนอยู่ ให้สังเกตุอากัปกิริยาอาการว่ายืนอยู่ในท่าทางอย่างไร ขณะเคลื่อนกายถ่ายเทน้ำหนักอย่างไรก้ให้สังเกตด้วย
  • เมื่อเดินอยู่ สังเกตความรู้สึกที่เกิดจากการเดินทั้งหมด ใช้ใจสังเกตุเท้าก้าว - เท้าเคลื่อน - เท้ากระทบพื้น หากกำลังรีบ อาจมองแค่การก้าวเท้าไปกระทบพื้น หากกำลังรีบ อาจมองแค่การก้าวเท้าไปกระทบพื้นอย่างเดียวก้ได้
  • เมื่อนั่งอยู่ สังเกตุการนั่งว่านั่งอยุ่ในท่าใด รู้สึกอย่างไร มือวางอยู่ที่ไหน ขณะเปลี่ยนท่านั่งก็อย่าลืมใช้ใจสังเกตุกายด้วย
  • เมื่อขณะนอนอยู่ สังเกตุตัวเองที่กำลังจะเอนตัวลงนอน สังเกตุว่าตัวเองนอนท่าใด รู้สึกอย่างไร
พระอาจารย์อยากให้ทุกคนหมั่นสังเกตุอิริยาบถของตัวเองเรื่อยๆ เพื่อให้เกิดสติสัมปชัญญะ ดังนั้นเมื่อเรารู้สึกตัวเมื่อใด ให้สังเกตุดูอิริยาบถของเราทันที

www.facebook.com/nutthanop.tr

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น