กองทุนลุมพินีสถาน


การปฏิสังขรณ์สถานที่ประสูติพระพุทธเจ้าบริเวณ "สวนอันศักดิ์สิทธิ์" (SACRED GARDEN) ณ ลุมพินีสถาน ประเทศเนปาล เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในครั้งนี้นับว่าโชคดีเป็นอย่างยิ่งสำหรับชาวไทย เพราะการที่จะได้รับอนุญาตให้ดำเนินการบูรณปฏิสังขรณ์บริเวณสถานที่ประสูติ ณ ลุมพินีสถานนั้น เป็นเรื่องยากมากเพราะประเทศพุทธหลายประเทศรวมทั้งประเทศไทยพยายามขออนุญาต บูรณปฏิสังขรณ์กันมานานนับสิบปี แต่ไม่ได้รับโอกาส เนื่องจากสถานที่แห่งนี้ขึ้นทะเบียนไว้เป็นมรดกโลกแล้ว ดังนั้นการที่คณะกรรมการมรดกโลก และ LUMBINI DEVELOPMENT TRUST (LDT.) ได้อนุญาตให้คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ในฐานะตัวแทนคนไทยเป็นผู้บูรณปฏิสังขร์บริเวณสถานที่ประสูติ จึงถือเป็นโชคดีและเป็นมหากุศลที่ยิ่งใหญ่สำหรับชาวไทยและที่สำคัญจะเป็นการ รวมพลังสามัคคีธรรมของชาวไทยถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในปีมหามงคลนี้ด้วย

Lumbinidevelopment.org
ร่วมบริจาคได้ทุกวัน
บัญชี "กองทุนลุมพินีสถาน"
บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาลาดพร้าวซอย ๑๐
เลขที่บัญชี ๐๔๗-๒๕๕๙๑๖-๔

1 ความคิดเห็น:

  1. ขอร่วมบริจากดัวย ค่ะ
    ขอให้ได้เกิดเป็นมนุตย์ ทุกภพ ทุกชาติ และ ได้ฟังพระธรรมคำสั่งสอนจาก พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ขอให้มีใจมั่นคง ไม่ไปผิดลูกผัวเมียใคร มีสติอยู่ตลอดเวลา ห่างไกลจากหมู่มารทั้งหลาย ไม่ว่าจะไปที่ไหน ๆ ขอให้ได้พบแต่ กัลยาณมิตร ที่ดี ใครพบเห็นมีแต่รักใคร่ พูดถึงแต่เรื่องดี ไม่ไปตกอยู่ใน อบายภูมิ สาธุ สาธุ สาธุ.... อายุคนเรานี้มีเวลาปฏิบัตธรรมน้อยหนักจะพยายามทำความดีให้ได้มากที่สุด.. ขอความเป็นศิริมงคลจงมีแก่ตัวเรา...

    ตอบลบ