พ่อแม่ยังเป็นปุถุชน

พ่อแม่ก็ยังเป็นปุถุชนคนหนึ่ง มีทั้งด้านดีและด้านเสีย จะดีร้ายอย่างไรท่านก็มีพระคุณต่อลูกมากมาย การตอบแทนพระคุณท่านจึงเป็นหน้าที่ของลูกทุกคน และเป็นมาตราวัดคุณธรรมของความเป็นมนุษย์อีกด้วย
พระอาจารย์ชาญชัย อธิปญฺโญ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น