อาณานุภาพของการคิดบวก

ความคิดเปรียบได้กับการตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ถ้าใส่โปรแกรมที่ถูกต้อง คอมพิวเตอร์ก็ประมวลผลได้ถูกต้อง ความคิดบวกคือการโปรแกรมจิตว่า ในเมื่อคนอื่นทำได้ เราก็ทำได้ ทำให้มองเป้าหมายเป็นของง่าย และเมื่อความคิดเป็นบวก จิตใจจะผ่องใส ไม่กลัว ไม่กังวล พบเจอผู้คนก็จะคิดดี ทำดี พูดดี และไม่หวั่นไหวเมื่อมีเหตุการณ์รุนแรงเข้ากระทบ การจะรักษาความคิดให้เป็นบวกเสมอ ต้องอาศัยความเพียรฝึกเจริญสติ จนจิตมีสติปัญญากล้าแข็งเพียงพอรู้เท่าทันความคิด ตามดูจิตได้ทัน และเกิดปัญญาเห็นแจ้ง เมื่อนั้นสติปัญญาจะเป็นฐานที่มั่นคงถาวรของความคิดในแง่บวกได้เอง

การคิดบวกจะนำไปสู่ความสำเร็จได้ก็ต่อเมื่อประกอบไปด้วยเหตุและปัจจัยที่เหมาะสม ซึ่งการแสวงหาหนทางเพื่อให้ได้มาซึ่งเหตุและปัจจัยที่เหมาะสมนั้นเป็นเรื่องไม่ยากสำหรับผู้มีสติปัญญา เนื่องจากผู้มีสติปัญญาจะไม่เก็บสะสมความคิดแง่ลบซึ่งเปรียบได้กับขยะเอาไว้ จึงมองเห็นหนทางที่ถูกต้องชัดเจน และมีความเพียรที่จะเดินไปตามหนทางนั้น

ความคิดบวก+เหตุและปัจจัยที่เหมาะสม+บุญ = ความสำเร็จ
ดร.สนอง วรอุไร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น