การอธิษฐาน

การอธิษฐานขอให้ได้สิ่งดีๆ ในชีวิตไม่ถือเป็นความโลภ เพราะเราแค่หวัง "เท่านั้น" ไม่ใช่ "คาดหวัง"

ความหวังเป็นแรงจูงใจและเป็นแรงบันดาลใจให้อยากมีชีวิตอยู่ แต่ความโลภเป็นอวิชชา นำมาซึ่งความคิดผิดๆ และการกระทำผิดๆ...จึงต่างกัน
Secret Box

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น