วิธีทำงานให้ประสบความสำเร็จ

  • รับผิดชอบต่อทุกหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
  • ซื่อตรงและยึดมั่นในหลักการที่ถูกต้องโดยไม่หวั่นไหว
  • คิดวิเคราะห์ทุกอย่างให้ชัดเจนแล้วจึงถ่ายทอดความคิดออกมาอย่างชัดเจน
Secret Box

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น