พุทธทาสทำไม ทำไมพุทธทาส

พุทธทาส
  1. ท่านสอนให้รู้
  2. ท่านทำให้ดู
  3. ท่านอยู่ให้เห็น
  4. ท่านตายแบบคนตายเป็นให้ดู

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น