อารมณ์วิปัสสนากับนักกีฬา

การนำหลักทางพุทธศาสนามาใช้ในวงการกีฬา ในขณะมีการแข่งขัน ขณิกสมาธิ (สมาธิชั่วขณะที่เต็มไปด้วยสติ) ของนักกีฬาจะหายไป ประกอบกับความตื่นเต้นทำให้อารมณ์วิปัสสนาไม่เกิด โค้ชที่เก่งๆ จะต้องดึงสติของนักกีฬากลับมาให้ได้

อารมณ์วิปัสสนาสำคัญมากในการแข่งขัน ไม่ว่าทางกีฬาหรือธุรกิจ เพราะจะทำให้เกิดปัญญาเห็นเหตุปัจจัยของความสำเร็จ ไม่ใช่เอาจิตไปมุ่งมั่นแต่ความสำเร็จเพียงอย่างเดียว เช่นเดียวกับไทเกอร์ วู้ด บอกว่าเหตุและปัจจัยของความสำเร็จคือสติที่จับอยู่ระหว่างสะวิง ไม่ใช่ไปจับอยู่ที่หลุม เขาเคยบอกว่า ขณะสะวิงไม้กอล์ฟลงถ้ามีแมลงบินผ่าน เขาสามารถหยุดไม้ไว้ที่จังหวะนั้นได้ด้วยซ้ำ แสดงว่าสติเขาละเอียดและไวมาก

ด้วยเหตุนี้นักกีฬาทุกคนจึงต้องมีโค้ช ถ้าเทียบนักกีฬาเป็นฝ่ายบู๊ โค้ชเป็นฝ่ายบุ๋น ตามปกติจิตของฝ่ายบู๊จะจับไปที่ความสำเร็จ แต่ฝ่ายบุ๋นจะใช้สติวิเคราะห์เหตุปัจจัยที่จะนำไปสู่ความสำเร็จนั้น และนำมาสอนฝ่ายบู๊อีกที
เรื่อง นายแพทย์สม สุจีรา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น