เคล็ดลับจาก เอคฮาร์ท โทลเลอ

  • สิ่งสำคัญที่เราควรใช้ในการดำเนินชีวิตไม่ใช่ "ความคิด" แต่เป็น "สติ" เพราะความคิดจะหล่อเลี้ยงให้อัตตาเติบโตขึ้น
  • เวลาเดียวที่มนุษย์ทุกคนมีคือ "ปัจจุบัน" เท่านั้น ถ้าเราอยู่กับปัจจุบันขณะได้อย่างแท้จริง เราจะรู้สึกสงบสุข ตรงกันข้าม อารมณ์ด้านลบหรือความทุกข์จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อคิดถึงอดีตหรืออนาคต
  • เราสามารถฝึกให้ตัวเองอยู่กับปัจจุบันได้ง่ายๆ ด้วยการสังเกตุการเคลื่อนไหวของร่างกาย โดยไม่คิด ไม่ตัดสิน แต่วางตนเป็นเพียง "ผู้ดู" อยู่ห่างๆ แล้วจะพบว่า แท้จริงแล้วปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับเรานั้นล้วนเกิดขึ้นเพราะอัตตาทั้งสิ้น
  • ความลับของชีวิตคือ "การตายก่อนที่จะตายจริงๆ" ด้วยการฆ่าอัตตาให้ตาย แล้วชีวิตจะปราศจากความเจ็บปวด

Eckhart Tolle

1 ความคิดเห็น: