ก้าวสู่ความสำเร็จ

ก้าวสู่ความสำเร็จในทางพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติหลัก How-to สู่ความสำเร็จ ไว้ 4 ข้อด้วยกันนั่นคือ อิทธิบาท 4 ตัวอย่างบุคคลที่เดินทางไปถึงเป้าหมายของชีวิตด้วยหลัก ก้าวสู่ความสำเร็จ

1. มีใจรักในสิ่งที่ทำ (ฉันทะ)
แอลเบิร์ต ไอน์สตน์ ใช้เวลาคิดค้นสมการก้องโลก E=mc^2 อยู่เป็นเวลาแรมปีโดยไม่ย่อท้อ เพราะอัจฉริยบุคคลผู้นี้รักในสิ่งที่เขาทำอย่างไม่คิดที่จะเปลี่ยนใจ

2. พากเพียรทำ "วิริยะ"
อย่าล้มเลิกความตั้งใจเพียงเพราะความล้มเหลวเล็กๆ น้อยๆ เอบราแฮม ลิงคอล์น เป็น ส.ส สอบตกอยู่ถึง 15 สมัยกว่าจะได้เป็นประธานาธิบดี ลิงคอล์นเคยกล่าวไว้ว่า "ที่ข้าพเจ้าประสบความสำเร็จก็เพราะข้าพเจ้าไม่ยอมล้มเลิก"

3. จดจำจ่อจิต "จิตตะ"
อุทิศตนต่อสิ่งที่ทำอย่างลึกซึ้ง เรื่องราวของ เชอร์ไอแซกนิวตัน จะช่วยยืนยันในเรื่องนี้ได้เป็นอย่างดี เพราะท่านคือนักวิทยาศาสตร์ผู้อุทิศเวลากว่าครึีงค่อนชีวิตให้แก่การคิดค้น "กฏของความโน้มถ่วง" จนลืมกินอาหารมาแล้ว

4.วินิจวิจัย "วิมังสา"
วิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างสรรค์ และพัฒนา เพื่อท้าทายตนเองให้ทำงานแล้วได้ผลงานออกมาดียิ่งขึ้น ดังเช่น ทอมัส แอลวาเอดิสัน ทดลองใช้วัสดุนับพันชนิด ทำแล้วรื้อ รื้อแล้วทำอยู่หลายร้อยหลายพันรอบ กว่าจะประดิษฐ์คิดค้นไส้หลอดไฟฟ้าที่ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพได้สำเร็จ

ขอเพียงคุณเชื่อมั่นในพลังอันยิ่งใหญ่ของตนเอง คุณไปถึงปลายฝันไว้....อย่างแน่นอน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น