การปฏิบัติธรรม

การปฏิบัติธรรมมีอยู่สองอย่าง
หนี่ง ปฏิบัติเพื่อให้จิตสงบตั่งมั่นเป็นสมาธิ เรียกว่า สมถกรรมฐาน
สอง ปฏิบัติเพื่อให้จิตเกิดปัญญาเห็นแจ้ง เรียกว่า วิปัสสนากรรมฐาน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น