การเดินทาง ของชีวิต

การเดินทาง ของชีวิตในทางพุทธศาสนาเชื่อว่า การเดินทางของคนบนโลกนี้มี 4 รูปแบบ คือ
1. มืดมา มืดไป คือบุคคลที่เกิดมาพร้อมบาปกรรมติดตัว ช่วงที่มีชีวิตอยู่ก็ไม่เคยละกิเลส ทำบุญสร้างบารมี ครั้นตายไปกิเลสจึงชักนำไปยังภูมิต่ำ
2. สว่างมา มืดไป คือบุคคลที่แม้จะเกิดมาพร้อมกับบุญบารมีในอดีตชาติ แต่กลับใช้ชีวิตในทางเสื่อม เมื่อตายไปกิเลสที่พอกหนาในจิตใจจึงชักนำไปยังภพภูมิต่ำ
3. มืดมา สว่างไป คือบุคคลที่เกิดมาลำบากยากแค้นเพราะผลกรรมในอดีต แต่ใช้ชีวิตเพื่อขัดเกลากิเลส สร้างแต่คุณงามความดี เมื่อตายไปบุญบารมีจึงนำไปสู่ภพภูมิที่สูงขึ้น
4. สว่างมา สว่างไป คือบุคคลที่เกิดมาพร้อมกับบุญบารมีแต่ชาติปางก่อน แต่ก็ไม่ประมาทชีวิต หมั่นละ เลิกกิเลส เมื่อตายไปจึงไปสู่ภพภูมิที่ดียิ่งขึ้น

> มหัศจรรย์ชีวิตลิขิตเองได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น