ไม่กตัญญูต่อพ่อแม่ บูชาพระไม่เกิดคุณ

กตัญญูเป็นธรรมข้อแรกของคุณสัมพันธ์ ผู้ขาดความกตัญญู จะต้องประสบเคราะห์ภัยในวันข้างหน้า และเคราะห์ภัยจะตกทอดถึงลูกหลานแห่งตน น่าสงสารสำหรับผู้ไม่รู้ยิ่งนัก

คนเรามิใช่ว่าจะไม่รู้เรื่องกตัญญูเสียทีเดียว คนเป็นสัตว์ประเสริฐ แต่ทำผิดทั้งๆ ที่รู็เดรัจฉานเสียอีกที่ยังรู้จักกตัญญู แพะแกะยังรู้จักคุกเข่าลงขอดื่มนมแม่ นกกายังรู้จักคาบเหยื่อมาป้อนแม่แก่ๆ ของมันเป็นการแทนคุณ ไฉนคนจึงไม่กตัญญู

ขอเตือนคนทั้งหลาย จงได้กตัญญูเมื่อพ่อแม่ยังมี่ ดีกว่าเซ่นไหว้มากมายเมื่อท่านตายไปแล้ว เมื่อท่านยังอยู่ เลี้ยงท่านด้วยถั่วเพียงเมล็ดเดียว ดีกว่าเซ่นไหว้ด้วยอาหารพิเศษสูงค่าราคาแพง เมื่อท่านมีชีวิตอยู่ไม่รู้กตัญญู เมื่อท่านตายแล้วจึงได้ทำบุญสวดมาต์บังสุกุลเลี้ยงพระอุทิศไปให้จะมีประโยชน์อันใด...

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น