ธรรมสำหรับความเป็นมนุษย์ รักษาศีล 5

หัวใจของศีลคือ ไม่เบียดเบียนตนเอง ไม่เบียดเบียนผู้อื่น มีจิตใจหนักแน่น ตั้งเจตนาถูกต้อง ไม่ยินดียินร้าย หรืออย่างน้อยการรักษาศีลเบื้องต้นก็คือการรักษากฏหมายบ้านเมือง รักษาระเบียบวินัยของสังคม
พระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น