เชื่อพระพุทธเจ้าเถิด

ไม่มีใครตาดีหูเร็วยิ่งกว่าพระพุทธเจ้า เพราะฉะนั้นเป็นตาทิพย์ด้วยหูทิพย์ตาทิพย์สว่างจ้าไม่เหมือนตาภายนอกมีกระดาษใบเดียวแผ่นเดียวมาปิดบังไม่เห็นแล้วตานอก แต่ตาในปิดเท่าไหร่ไม่อยู่ทะลุหมดเลย พระพุทธเจ้าสอนโลกด้วยความทะลุทุกอย่าง จึงเรียกว่า โลกวิทู รู้แจ้งโลก รู้แจ้งหมด ทั้งโลกนอกโลกตลอดทั่วถึง...


เราโง่ต้องเชื่อท่านผู้ฉลาดคือจอมปราชญ์ พระพุทธเจ้า จอมปราชญ์ทุกๆ พระองค์สอนแบบเดียวกันหมด เพราะทุกสิ่งทุกอย่างมีแบบเดียวกัน อย่างเดียวกันมาดั่งเดิมพอตรัสรู้ปึ๋งขึ้นมาก็จ้า มองเห็นหมด...


...เราเป็นลูกของท่านจงเป็นลูกที่ดี ให้เชื่อครูเชื่อพ่อของเราได้แก่พระพุทธเจ้า พ่อของเราเป็นผู้สิ้นกิเลส เป็นผู้เลิศประเสริฐในโลกทั้งสามนี้ ไม่มีใครเสมอเหมือนแล้ว จึงเรียกว่า ศาสดาเอก คือ ไม่มีใครเสมอเหมือน


อาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น