สอนแบบสมถะหรือวิปัสสนา

หากสอนให้ใจนิ่ง ดูอารมณ์ หรือร่างกายเพียงส่วนใดส่วนหนึ่งเพียงอย่างเดียว เช่น ดูแต่ลมหายใจเข้า-ออกอย่างเดียว เป็นเรื่องของสมถะ แต่ถ้าสอนให้เกิดความรู้สึกตัวทั่วพร้อมกับสิ่งที่ปรากฏทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ หรือกับทุกๆ อารทณ์เป็นเรื่องของการเจริญวิปัสสนา

พระอาจารย์มานพ อุปสโม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น