หลักธรรมนำสุข


พระอาจารย์พักชก รินโปเช
สังฆราชา แห่งนิกายญิงบาปะ ประเทศเนปาล
ธรรมสมบัติ 7 ประการ เพื่อความเป็น"มนุษย์"
เราอาจจะเป็น พ่อ แม่ ลูก ลูกน้อง เจ้านาย ไม่ว่าจะอยู่ชนชั้นใดในสังคมของท่าน สิ่งสำคัญที่สุดคือ ท่านต้องเข้าใจในธรรมสมบัติ 7 ประการ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น