โลภ โกรธ หลง

มนุษย์เราจริงๆ แล้ว โลภ โกรธ หลง นี่แหละที่ทำให้จิตเดิมแท้ของเราที่มันผ่องแผ้วประภัสสรอยู่ ต้องมัวหมองจนกลายเป็นกิเลสต่างๆ

นพ.บัญชา พงษ์พานิช

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น