คนพูดเท็จ

คนที่พูดเท็จเสมอ กับคนที่ทำแล้วพูดว่า "ฉันไม่ได้ทำ" ตกนรกเหมือนกัน มนุษย์สองจำพวกนั้นตายไปแล้วมีกรรมชั่วเหมือนกันในโลกหน้า

ธรรมบท พุทธวจนะแห่งพุทธองค์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น