ภาพชุดจับวัว

ภาพชุดจับวัว

ภาพชุดนี้เรียกกันว่า ภาพจับวัว หรือฝึกวัว เป็นภาพอุปมาของชีวิต เป็นการบรรยายชีวิตตั้งแต่แรกเริ่ม จากการที่ไม่รู้ประสีประสาอะไรอันเกี่ยวกับชีวิต เป็นลำดับมาจนกระทั่งมองเห็นร่องรอยแห่งชีวิต เดินตามรอยแห่งชีวิตสำเร็จประโยชน์ในการมีชีวิตอย่างโลก อย่างเต็มที่ ได้เสวยผลของชีวิตโลกๆ ถึงที่สุดแล้ว ในที่สุดก็เบื่อระอา เลิกความสนใจในเรื่องโลกและเรื่องตัวเอง เรียกว่าถึงความว่าง แล้วก็เกิดเป็นสิ่งที่ผลิขึ้นมาใหม่ในฝ่ายโลกุตตระ มีชีวิตเพียงเที่ยวแจกของส่องตะเกียง

พุทธทาส กับ เซ็น สำนักพิมพ์สุขภาพใจ บริษัท ตถาตา พับลิเคชั่น จำกัด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น