4 ความสุขของฆราวาส

1. ความสุขจากการมีทรัพย์
2. ความสุขจากการใช้จ่ายทรัพย์
3. ความสุขจากการไม่เป็นหนี้
4. ความสุขจากการทำงานไม่เป็นโทษ

ระเบียงบุญ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น