วิธีฝึกสมาธิ อานาปานสติ


วิธีฝึกสมาธิ อานาปานสติ
ธรรมะท่านพุทธทาส
จากเสียงจริงของท่านพุทธทาส
วิธีฝึกสมาธิแบบอานาปานสติ ซึ่งพระพุทธเจ้าท่านทรงแนะนำให้ปฏิบัติ โดยรวบรวมจากปาฐกถาธรรมชุดอานาปานสติภาวนา ของท่านอาจารย์พุทธทาส ที่บรรยายแก่พระภิกษุ และกลุ่มศึกษาและปฏิบัติธรรม

ท่านพุทธทาสภิกขุ ได้รับการยกย่องอย่างสูงจากคณะสงฆ์ไทย และวงการศึกษาธรรมะของโลก ท่านมีอุดมคติที่หยั่งรากลึกด้วยความรอบรู้กว้างขวาง ท่านอาจารย์พุทธทาสคือปราชญ์ ผู้ประยุกต์วิธีสอนปฏิบัติให้สอดคล้องง่ายดายกับพื้นความรู้อุปนิสัยของคนไฝ่รู้ทุกคน วิธีฝึกสมาธิวิปัสสนา คือมรดกธรรมชิ้นสำคัญยืนยันคุณสมบัติดังกล่าวนั้น

http://www.buddhadasa.com/sound10_anapa/anapanasati.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น