โคจร คือที่เที่ยวไป

ให้จิตไปรับรู้อารมณ์ต่างๆ ให้มันถูกต้องขึ้น อารมณ์ชนิดใดที่ไปรับรู้แล้วเป็นเหตุให้เกิดอกุศลเยอะ เกิดอกุศลบ่อบ ก็ให้งดเว้น

อย่าให้มันเป็นสิ่งที่ฉุดลากจิตใจเราลงฝ่ายต่ำ ทำให้มันติดข้อง มันอดไม่ได้ ต้องไปดู ต้องไปฟัง ต้องไปอ่าน อ่านบ้างก็ได้ จะดูทีวีบ้างก็ได้ แต่อย่าให้มันเป็นอบายมุข เราต้องคอยดูมัน ต้องเห็นมันอย่างรู้เท่าทัน

สาระธรรมจากพระสุตตันปิฏก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น