หนทางหลุดกรรม


การจะให้หลุดพ้นกรรมเป็นไปได้ไหม ?

เราก็ควรจะมาศึกษาในเบื้องต้นก่อนว่ากรรมคืออะไร กรรมคือการกระทำ การกระทำของเรานั้นถ้ากระทำ
ทางกาย เรียกว่า กายกรรม เช่นกายทุจริต ประพฤติผิดในทางกาย เช่น การฆ่าสัตว์ การลักทรัพย์
ฝ่ายวจีกรรม คือการกระทำทางวาจา คือการพูดเท็จ พูดส่อเสียด พูดคำหยาบ พูดเพ้อเจ้อ
ส่วนมโนกรรม มีสามอย่าง มีความโลภ อยากจะได้ของคนอื่น มีพยาบาท ปองร้ายผู้อื่น แล้วก็มีความเห็นผิดจากทำนองคลองธรรม เรียกว่ามโนกรรม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น