บุญแท้จริงคือการละบาป

กุศลแท้จริง ก็คือการละบาปได้นั่นเอง ต้องรู้จักตัวเองว่า เรามีกิเลสครบ ยังละไม่ได้ เมื่อมีเหตุมันก็จะเกิดขึ้น เราต้องฝึกฝนให้รู้ทันกิเลส จะได้ละบาปไป

สาระธรรมจากพระสุตตันปิฏก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น