โรงมหรสพทางวิญญาณ สวนโมกขพลาราม, กรุงเทพฯ

ดวงตาเห็นธรรม
โรงมหรสพทางวิญญาณ ซึ่งช่วยทำหน้าที่สอนธรรมะแทนตัวของท่านพุทธทาส มหรสพทางวิญญาณ เพื่อความเพลิดเพลิน ทางวิญญาณ ด้วยรสแห่งธรรมะ เป็นสิ่งจำเป็นต้องมี เพื่อแทนที่ มหรสพทางเนื้อหนัง ที่ทำมนุษย์ให้เป็น ปีศาจ ชนิดใดชนิดหนึ่ง อยู่ตลอดเวลา

ภายในโรงหนัง เต็มไปด้วย ภาพเขียนบน ผนัง เสา ใต้บันได ฯลฯ ทั้งที่คิดขึ้นใหม่ และนำมาจากของเก่า ไม่ว่าจะมาจาก เซน ทิเบต ตะวันตก จีน ไทย ฯลฯ โดยมีพระภิกษุคอยให้คำแนะนำ ท่านพุทธทาส เคยกล่าวว่า “ดูให้ออกสักเรื่อง ก็คุ้มค่าที่มาที่นี่” รอบๆ โรงหนัง ประดับด้วย ภาพปูนปั้น ฝีมือพระภิกษุในสวนโมกข์ ซึ่งจำลองจาก หินสลักพุทธประวัติยุดก่อนมีพระพุทธรูป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น