ไม่ติดในนิมิต

อินฺทฺริเยสุ คุตฺตทฺวาโร โหติ เป็นผู้มีทวารอันคุ้มครองแล้วในอินทรีย์ทั้งหลาย เวลาตาเห็นรูป หูฟังเสียง จมูกดมกลิ่น ลิ้นรู้รส กายสัมผัสสิ่งถูกต้องผิวกาย ใจคิดนึกรู้สึก อย่าไปติดในนิมิต อย่าไปติดในอนพยัญชนะ

เวลาคิดดีบ้าง คิดไม่ดีบ้างก็ให้รู้ คิดดีเราก็ต้องรู้อยู่แล้ว คิดไม่ดีก็ต้องรู้อยู่แล้ว รู้แล้วอย่าไปยึดถือจริงจังกับมัน รู้ว่ามันคิดแล้วมันก็ผ่านไป คิดดีก็ผ่านไป คิดไม่ดีก็ผ่านไป อันนี้เรียกว่าไม่ติดในนิมิต

สาระธรรมจากพระสุตตันปิฏก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น