ความคิดกับความรู้สึก

หากเราแยกความคิดออกจากความรู้สึกได้ จะทำให้เรามองเห็นและเข้าใจปัญหาด้วยใจที่เป็นกลางขึ้น และทำให้ไม่ทุกข์เกินความจำเป็น

ศูนย์วิปัสสนาโกเอ็นก้า

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น