กังวล

หากมีหนทางที่จะแก้ปัญหาได้ก็ไม่จำเป็นต้องไปกังวล

หากไม่มีหนทางที่จะแก้ปัญหาได้ ก็ไม่มีประโยชน์ที่จะไปกังวลเช่นกัน

ศานต์เทวะ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น