ธรรมะ 4 ประการ

เป็นผู้ที่จะไม่เสื่อม ชื่อว่าอยู่ใกล้พระนิพพาน
  1. เป็นผู้สมบูรณ์แล้วด้วยศีล
  2. เป็นผู้มีทวารอันคุ้มครองแล้วในอินทรีย์ทั้งหลาย
  3. เป็นผู้รู้จักประมาณในโภชนะ
  4. เป็นผู้ประกอบความเพียรเครื่องตื่นอยู่เสมอ
พระสูตรนี้ แสดงว่ามีธรรมะอยู่ 4 อย่างที่ทำให้เป็นผู้ไม่เสื่อมชื่อว่าเป็นผู้อยู่ใกล้พระนิพพาน พระพุทธเจ้าทรงแจกเอาไว้โดยละเอียดแล้วบอกหนทางไว้อย่างชัดเจน แต่ในทางประพฤติปฏิบัติก็ไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะกิเลสมันอยู่กับเรามานาน แล้วเราชอบหลงไปตามโลก

ฉะนั้น เวลาที่เราปฏิบัติธรรมดูเหมือนไม่ต้องทำอะไร แค่เรียนรู้ไป ศึกษาไป ตามดูไป ตามรู้ไป ให้จิตยอมรับความจริงได้ แต่ก็เหมือนกับต้องพายเรือทวนกระแสน้ำ

สาระธรรมจากพระสุตตันปิฏก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น